0
Your Cart
No products in the cart.

Миний аялалын төлөвлөгөө. /Та өөртөө тохируулан аялалаа төлөвлөнө үү/

Үнэ

39.00

Хугацаа

Аялалын төрөл

Та доорх формыг бөглөж өөртөө болон хамт олон/гэр бүлдээ хамгийн тохиромжтойгоор аяллын хөтөлбөрөө төлөвлөнө үү.

Аялалын төлбөрт орсон/ороогүй үйлчилгээ

  • Pick and Drop Services
  • 1 Meal Per Day
  • Cruise Dinner & Music Event
  • Visit 7 Best Places in the City With Group
  • Additional Services
  • Insurance
  • Food & Drinks
  • Tickets

Related Tours